Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Dataskyddsförordningen GDPR GDPR (General Data Protection Regulation)

är en EU-förordning som började gälla den 25 maj år 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter

Vad är en personuppgift? All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med BSB Försäkringar. Det kan till exempel vara genom webbformulär, e-post, ansökningar på papper och telefonsamtal som kan spelas in. Vi kan även få personuppgifter från andra bolag inom länsförsäkringsgruppen, din arbetsgivare eller från andra samarbetspartners. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register. Vid skadereglering kan vi få uppgifter från en skadelidande tredje man eller från en annan försäkringsgivare vars kund är involverad i samma skada.

Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

BSB Försäkringar behandlar personuppgifter om dig i de fall du t.ex. är försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, skadelidande, god man, förvaltare, fullmaktshavare, kontaktperson eller företrädare för en juridisk person, verklig huvudman eller webbplatsbesökare. De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke samt hälsouppgifter. Vi behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande.

Läs mer om GDPR >>