Vanliga frågor

Den som säljer ett hus har upplysningsplikt, alltså ska säljaren berätta om dolda fel för köparen. Till dolda fel räknas alla fel och brister som säljaren känner till, men som det är svårt eller omöjligt för köparen och en besiktningsman att upptäcka. Säljaren har upplysningsplikt om alla dolda fel på fastigheten, oavsett om det berör mark, byggnader eller annat. Det här ansvaret regleras i lag, så du kan läsa mer om vad som räknas som dolda fel i Jordabalken.

Vid brand kan du ha rätt till ersättning via någon av våra försäkringar, till exempel för skador på föremål. Vad som gäller i just ditt fall kan du läsa i dina försäkringsvillkor. Om du har frågor kring dem eller vill ansöka om ersättning, hör gärna av dig till oss. Här har vi samlat information om olika sätt att minska risken för bränder och att minimera en eventuell brandskada.

En vattenskada kan vara besvärlig att åtgärda och en potentiell orsak till problem som mögel. Om du misstänker en vattenskada i din villa, hör av dig till oss för information om vad din försäkring kan hjälpa till med. Läs mer om vattenskador här, och vad du själv kan göra för att förebygga denna typ av skador.

Mögel behöver fukt för att växa, därför är risken större att svartmögel uppstår i våtrum som badrum. Hussvamp trivs i fuktiga utrymmen med dålig ventilation, till exempel i krypgrunder och källare. Om du misstänker att du fått mögel eller hussvamp ska du höra av dig till oss så snart som möjligt, så att vi kan göra en bedömning om din försäkring kan hjälpa till att åtgärda skadan. Läs mer om mögel och hussvamp här, och vad du själv kan göra för att förebygga denna typ av skador.

Exempel på vad som kan räknas som stöldbegärlig egendom är smycken och klockor, antikviteter, konst, smartphones och datorer. För att försäkringen ska gälla och du ska kunna få ersättning vid stöld, måste du följa vissa regler när du hanterar den här sortens föremål, dessa kallar vi för aktsamhetskrav. Bland annat kan det vara svårt att få ersättning om stöldbegärlig egendom stjäls när den har lämnats kvar i fordon som båtar eller bilar, eller förvaras i förråd.

Om du har utsatts för en skada som täcks av din försäkring kan du få ersättning. Vad som gäller beror på vad som står i dina försäkringsvillkor. Vi rekommenderar att du hör av dig till BSB Försäkringar så snart som möjligt efter skadan så hjälper vi dig reda ut vad som gäller. Om du har ett akut skadeärende utanför kontorstider rekommenderar vi att du ringer vår jourtelefon för att få snabb hjälp. Handlar det om en mindre skada kan du göra en skadeanmälan på e-post, vanlig post eller det vanliga telefonnumret.

Kortfattat kan man säga att lösöre betyder saker. Bland annat möbler, kläder och elektronik. I många hemförsäkringar kan lösöre förenklat förklaras som: saker du har i din bostad och skulle ta med dig om du flyttade. Värdet på lösöre bestäms utifrån det faktiska värdet, inte affektionsvärde.

När du anmäler en ersättningsbar skada till oss beräknar vi hur mycket det kommer kosta att åtgärda den. Utifrån det beloppet beräknas din ersättning och självrisk är den del av skadekostnaden som du enligt försäkringsvillkoren själv får stå för. Hur stor självrisken är kan bero på vilken försäkring du har och vad som har hänt. Titta i ditt försäkringsbrev för mer information om just din självrisk, eller hör av dig till oss så hjälper vi till. Vi kan även berätta mer om hur du gör för att betala självrisken vid en skada.

Om du har en fullvärdesförsäkring för en byggnad (till exempel ditt hus) finns det inte någon övre gräns på hur högt belopp du kan få i ersättning vid en skada. Du kan se om du har en byggnad med fullvärdesförsäkring i ditt försäkringsbrev.

Utöver självrisken kan även ett åldersavdrag dras från din ersättning vid en skada. Säg till exempel att ditt hus får en skada på en äldre byggnadsdel. Då kan ersättningen bli lägre än den hade blivit om en nybyggnation hade skadats, eftersom det görs ett avdrag för ålder och slitage.

När försäkringsbolag pratar om ekonomisk invaliditet menas att arbetsförmågan för en person har minskat med minst 50 procent, på grund av en sjukdom eller olycka. Medicinsk invaliditet är det som även kallas ”bestående skada” och innebär att din fysiska funktionsförmåga har fått en bestående nedsättning efter en olycka eller sjukdom.

Försäkringsbeloppet är det högsta belopp du kan få i ersättning vid en skada. Beloppet ska motsvara värdet på det som du har försäkrat. Du kan hitta ditt försäkringsbelopp i ditt försäkringsbrev. Du kan även ha en fullvärdesförsäkring för byggnad och i en sådan finns inget övre tak på ersättningen.

Om något i ditt försäkringsbrev har blivit fel eller förändrats sedan du tecknade försäkringen, ska du kontakta oss på BSB Försäkringar så snart som möjligt. Till exempel om adressen inte är korrekt eller om du har fått en sambo sedan du skaffade din hemförsäkring. Oavsett om försäkringsbrevet har ett stort eller litet fel så bör det åtgärdas så snabbt det går. När du hör av dig till oss hjälper vi dig att göra just det.

Kontakta oss så svarar vi gärna på den. Vi på BSB Försäkringar är inte svåra att få tag på och vill hjälpa dig förstå vad som gäller kring försäkringarna.