Vanliga frågor.

Förhoppningsvis hittar du svaret på din fråga här. Tveka inte att höra av dig annars!

Vilka villkor gäller för försäkringen?
Vid varje försäkring här på hemsidan finns uppdaterade villkor att ladda ner i pdf-form. I det dokumentet hittar du dessutom tips som hjälper dig att undvika onödiga risker. På Mina sidor och i ditt försäkringsbrev kan du se exakt vilka självrisk- och lösöresbelopp du valt.

Vad är ett aktsamhetskrav?
De flesta försäkringar gäller med något som kallas aktsamhetskrav. Det är krav som ställs på dig som försäkringstagare och person som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen – och din make/maka och annan familjemedlem. Aktsamhet innebär att vara försiktig.
Det kan till exempel handla om:

 • Att låsa dörrar och fönster
 • Att inte lämna eld eller levande ljus utan tillsyn
 • Att förvara och hantera dina saker på ett sätt som innebär minimal risk för skada
 •  Att vidta åtgärder så att vattenledningar och anslutna anordningar inte fryser sönder
 •  Att följa anvisningar från tillverkare, leverantör och installatör (för exempelvis båtar)
 • Att följa lagar och uppmaningar från myndigheter

Om du inte följer aktsamhetskraven kan din ersättning vid en skada sänkas. Men det är inte bara därför som de finns, utan minst lika mycket för att undvika skador överhuvudtaget.

Stöldbegärlig egendom?
Det kan till exempel vara smycken och klockor, antikviteter, konst, smartphones och datorer. För att försäkringen ska gälla och du ska kunna få ersättning vid stöld, måste du följa vissa regler när du hanterar den här sortens föremål (se ”Vad är aktsamhetskrav?”). Det kan till exempel vara svårt att få ersättning om stöldbegärlig egendom lämnats kvar i i ett fordon eller förvaras i ett förråd.

Lösöre?
Kortfattat kan man säga att lösöre betyder saker. Till exempel möbler, kläder och elektronik. Sånt som du har i din bostad och skulle ta med dig om du flyttade. Värdet på lösöre bestäms utifrån det faktiska värdet, inte affektionsvärdet. Och för vissa föremål kan du behöva en egen sakförsäkring (det pratar vi igenom vid tecknandet).

Självrisk?
När du anmäler en ersättningsbar skada, beräknar vi hur mycket det kommer kosta att åtgärda den. Självrisken är den del av skadekostnaden som du enligt försäkringsvillkoren själv får stå för. Hur stor självrisken är kan bero på vilken försäkring du har och vad som har hänt. Titta i ditt försäkringsbrev för mer information om just din självrisk, eller hör av dig till oss så hjälper vi till. Vi kan även berätta mer om hur du gör för att betala självrisken vid en skada.

Fullvärdesförsäkring?
Om du har en fullvärdesförsäkring för en byggnad (till exempel ditt hus) finns det inte någon övre gräns på hur högt belopp du kan få i ersättning vid en skada. Du kan se om du har en byggnad med fullvärdesförsäkring i ditt försäkringsbrev.

Åldersavdrag?
Utöver självrisken kan även ett åldersavdrag dras från din ersättning vid en skada. Säg till exempel att ditt hus får en skada på en äldre byggnadsdel. Då kan ersättningen bli lägre än den hade blivit om en nybyggnation hade skadats, eftersom det görs ett avdrag för ålder och slitage.

Ekonomisk och medicinsk invaliditet?
När försäkringsbolag pratar om ekonomisk invaliditet menas att arbetsförmågan för en person har minskat med minst 50 procent, på grund av en sjukdom eller olycka. Medicinsk invaliditet är det som även kallas ”bestående skada” och innebär att din fysiska funktionsförmåga har fått en bestående nedsättning efter en olycka eller sjukdom.

Försäkringsbelopp?
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp du kan få i ersättning vid en skada. Beloppet ska motsvara värdet på det som du har försäkrat. Du hittar ditt försäkringsbelopp i försäkringsbrevet. Du kan även ha en fullvärdesförsäkring för byggnad och då finns inget övre tak på ersättningen.

Dolda fel?
Den som säljer ett hus har upplysningsplikt. Säljaren är med andra ord skyldig berätta om dolda fel för köparen. Till dolda fel räknas alla fel och brister som säljaren känner till, men som det är svårt eller omöjligt för köparen och en besiktningsman att upptäcka. Säljaren har upplysningsplikt om alla dolda fel på fastigheten, oavsett om det rör mark, byggnader eller annat. Det här ansvaret regleras i lag. Du kan läsa mer om vad som räknas som dolda fel i Jordabalken (på riksdagens hemsida till exempel).

Om något inte stämmer i försäkringsbrevet?
Om något har blivit fel eller förändrats sedan du tecknade försäkringen, då ska du kontakta oss så snart som möjligt. Till exempel om adressen inte är korrekt, om du fått en sambo sedan du skaffade din hemförsäkring (grattis, i så fall!) eller om lösörevärdet inte längre stämmer. Oavsett om felet är stort eller litet, så bör det åtgärdas snarast.

Vad gäller vid resa?
Hos oss kan du hämta ut ditt Reseservicekort, med information om vad hemförsäkringen erbjuder dig på din resa. Till vissa länder kan det behövas speciella reseintyg. Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig med det! Tänk på att ditt försäkringsskydd inte gäller i länder som UD avråder från att resa till.

Hur anmäler jag en skada?
Det ska du alltid göra så snart som möjligt. Och omedelbart vid skador som kan kräva akuta åtgärder. Ring 0523-380 20 (kontorstid), 0705-13 80 20 (utanför kontorstid) eller fyll i formuläret här: Till Skadeanmälan!

Hur förebygger jag bränder?
Köp brandvarnare. Du ska ha minst en brandvarnare per våningsplan – och gärna en mellan varje våningsplan. Det är dessutom bra att sätta en extra brandvarnare i köket. Undvik att placera dem i närheten av ventilationsöppningar. Den bästa platsen är i mitten av rummet. Bor du i hyresrätt, så är det värdens ansvar att det finns brandvarnare i bostaden (om inte hyresavtalet säger något annat). Testa brandvarnarna. Ja, de gör ju ingen nytta om de inte funkar… Kolla funktionen nån gång i månaden och byt batterierna direkt när de börjar ta slut. Köp brandsläckare. Brandskyddsföreningen rekommenderar A- och B-klassade pulversläckare på minst 6-kilo. enligt SS-EN 3-7:2004. Har du båt med mer än 20 hk eller utrustning som avger öppen låga, ska den vara utrustad med en minst C-klassad, 2–3 kilos, godkänd pulversläckare. Och om båten är över tio meter, då ska du ha två. Köp brandfilt. Den är ett bra komplement till brandsläckaren. Brandskyddsföreningen rekommenderar brandfiltar på 120×180 cm.

Var försiktig. Håll alltid lite extra koll när du eldar, använder levande ljus eller lagar mat. Och se över elektriska installationer med jämna mellanrum.

Hur förebygger jag vattenskador?
Kolla rören. Ta för vana att se över dina vatteninstallationer då och då. Under diskbänken i köket, bakom diskmaskinen, i badrummet och vid pump, hydrofor och varmvattenberedare. Och rensa avlopp och stuprör. Skaffa dropplarm. Det är en smart och relativt billig pryl. Du kan koppla larmet till en eller flera sensorer, som direkt känner av om någonting börjar läcka. Skaffa droppskydd. Ett enkelt plastunderlägg till diskmaskinen, kylen, frysen eller utrymmet under diskbänken. Det både skyddar mot och gör dig uppmärksam på läckor (eftersom vattnet leds ut på framsidan). Besiktiga taket. Takläckage kommer ofta smygande. Om det en dag börjar droppa vatten från innertaket, kan det ha funnits en liten läcka i yttertaket länge. Därför är det viktigt att regelbundet låta proffs besikta taket och byta ut det när det behövs. Vintersäkra fritidshuset. I fritidshus som står ouppvärmda på vintern är kyla en vanlig orsak till fuktskador. Det bästa är att inte stänga av värmen helt. Dels i och med risken att något fryser sönder, dels för att temperaturväxlingen på våren kan släppa in fukt (på hus med fuktspärr i ytterväggarna), men också för att din försäkringsersättning kan komma att sättas ned om exempelvis ett rör skulle frysa på grund av att underhållsvärmen varit lägre än + 15 grader. På våren, då det ibland är varmare ute än inne, kan fukt vandra in i väggarna och fastna på fuktspärren. Det ökar risken för en fuktskada i ytterväggarna. Om ditt fritidshus har tjock isolering och fuktspärr i väggarna mår det bäst av lite underhållsvärme under vintern (minst +15 grader). Men om värmen ändå stängs av under vintern, ska du vidta några säkerhetsåtgärder:

Stäng huvudkranen och öppna alla kranar för att tömma vattenledningssystemet. Spola toaletten en sista gång för att tömma den. Den här punkten är bra att följa även om huset har underhållsvärme på.

 • Töm pumpar och vattenhydroforer.
 • Ta bort slangen från vattenutkastaren.
 • Häll spolarvätska i vattenlås under tvättställ, diskbänk, brunnar och toaletter.
 • Töm termostatblandare. Liggande modeller är ibland svåra att tömma ordentligt. Då kan det vara bra att anlita en rörmontör. Skriv de olika arbetsmomenten, så är det lättare att göra jobbet själv nästa gång!
 • Kolla till bostaden regelbundet.

Hur förebygger jag mögel och hussvamp?
Mögel som sprider sig är ofta svårt att bli av med. Dessutom kan det skada din och din familjs hälsa, genom bland annat luftvägsproblem och hudbesvär. Mögel behöver fukt för att växa. Därför är risken större att svartmögel uppstår i våtrum som badrum. Hussvamp trivs i fuktiga utrymmen med dålig ventilation. Till exempel i krypgrunder och källare. Till skillnad från mögel så luktar inte hussvamp, däremot kan du upptäcka ett lager av pulver som påminner om kakao längs trösklar och lister. Kolla luftfuktigheten. Grundproblemet som möjliggör angrepp av mögel och hussvamp är ökad luftfuktighet. Därför handlar förebyggande arbete om att undvika just det:

 • Installera en fuktmätare för att kunna kontrollera luftfuktigheten i dina utrymmen.
 • Om ett utrymme har hög luftfuktighet kan du installera en avfuktare och/eller förbättra ventilation och dränering.
 • Säkerställ att vattenledningarna inte läcker.
 • Kolla krypgrunden då och då, för att se att den är torr.
 • Se till att vatten som samlas i hängrännor och stuprör leds bort. Och undvik att ha buskar för nära grunden.
 • Lämna lite utrymme mellan källarväggar och de saker du förvarar där.
 • Installera en fuktmätare för att kunna kontrollera luftfuktigheten i dina utrymmen.
 • Om ett utrymme har hög luftfuktighet kan du installera en avfuktare och/eller förbättra ventilation och dränering.
 • Säkerställ att vattenledningarna inte läcker.
 • Kolla krypgrunden då och då, för att se att den är torr.
 • Se till att vatten som samlas i hängrännor och stuprör leds bort. Och undvik att ha buskar för nära grunden.
 • Lämna lite utrymme mellan källarväggar och de saker du förvarar där.

Vad gör jag vid angrepp av mögel eller hussvamp?
Hör av dig till oss så snart som möjligt, så att vi kan göra en bedömning om din försäkring kan hjälpa till att åtgärda skadan.

Vad gör jag vid ett skadedjursangrepp?
Hör av dig till oss med en gång, så att vi kan göra en bedömning om din försäkring kan hjälpa till att lösa problemet. Skadedjursbekämpning kan utföras på många olika sätt, beroende på vilka skadedjur det rör sig om och hur allvarlig situationen är. Vi samarbetar med saneringsföretaget NOMOR. Ibland räcker det att de ger råd och förebygger fortsatta angrepp. Men de kan också sätta in mekaniska åtgärder och använda bekämpningsmedel när det verkligen behövs.

Hur förebygger jag inbrott?

Skaffa bra lås. Inte bara till ytterdörren, utan också till eventuella altandörrar. Ett bra lås ska vara certifierat av Svenska Stöldskyddsföreningen. Installera ett larm. Ett ouppkopplat, så kallat lokallarm kan såklart verka avskräckande på inbrottstjuven. Men det bästa är om du låter en certifierad larminstallatör sätta upp ett centrallarm – kopplat till en larmcentral. Då får du dessutom tio procent rabatt på hemförsäkringen! Jobba med ljus. Både utomhuslampor med rörelsesensor och timer-styrd inomhusbelysning kan få tjuvarna att välja bort ditt hus. Håll koll på grannhuset också. Genom att hjälpas åt som grannar och medmänniskor kan vi få tjuvarna att undvika hela bostadsområden.

Vad är BSB för typ av bolag?
Vi är ett ”Ömsesidigt försäkringsbolag”. Så här definierar Finansinspektionen det begreppet: ”En särskild associationsrättslig företagsform som utgör en frivillig och öppen sammanslutning för fysiska och juridiska personer med syftet att tillgodose dessa personers försäkringsbehov.” Med andra ord: Vi ägs av kunderna och jobbar bara för att ge dem trygghet – inte för att tjäna pengar!

Var finns BSB?
Vi försäkrar bara bohuslänska hus, hem, båtar och företag. Men (av historiska skäl) går det faktiskt att teckna en BSB-försäkring i Partille också. Våra kontor hittar du i Kungshamn och Lysekil.

Vad ska jag tänka på vid renovering och nybyggnation?

 • Använd alltid en behörig, auktoriserad hantverkare.
 • Kontrollera att olika hantverkare samordnar sina arbeten.
 • Våga fråga om arbetet utförs enligt branschreglerna.
 • Begär anbud, skriv avtal och dokumentera arbetet
 • Du har alltid rätt att få intyg och andra validitetsdokument på jobbet som gjorts.
 • Hör gärna av dig till oss för tips och råd!