De kan vara omständliga att åtgärda och en potentiell orsak till problem som mögel. Därför är vattenskador och fuktskador något du helst vill undvika. Läs mer i villkoret för din försäkring, eller hör av dig till oss för information om vad din försäkring kan hjälpa till med om du skulle drabbas av en vatten- eller fuktskada.

Här har vi samlat råd och information om hur du kan undvika dessa skador.

Takläckage

Takläckage kommer ofta smygande. Om det en dag börjar droppa vatten från innertaket kan en liten läcka i yttertaket ha funnits under en längre tid. Därför är det viktigt att regelbundet låta proffs besikta taket och byta ut det när det behövs.

Vattenskada på golv

En vattenskada på golv kan till exempel uppstå om ledningssystemen för vatten, värme och avlopp skadas. Men en vattenskada kan lika väl uppstå om en frys tinar och börjar läcka vid ett strömavbrott. Eller av helt andra orsaker, som att en vattensäng går sönder att en julgransfot rostar sönder.

Det går naturligtvis inte att tänka på allt, men det bästa sättet att förebygga en fuktskada är att vara försiktig med saker som har med vatten att göra. Ett exempel är att skaffa vattenskydd för diskmaskin, kyl och frys. De här skydden ser till att vatten från en eventuell läcka rinner till framsidan av vitvarorna, så att du lättare upptäcker problemet i tid.

Fuktskador i fritidshuset

I fritidshus som står ouppvärmda på vintern är kyla en vanlig orsak till fuktskador. Det bästa är att inte stänga av värmen helt. Dels i och med risken att något fryser sönder, dels för att temperaturväxlingen på våren kan släppa in fukt (på hus med fuktspärr i ytterväggarna), men också för att din försäkringsersättning kan komma att sättas ned om exempelvis ett rör skulle frysa på grund av att underhållsvärmen varit lägre än + 15 grader.

På våren, då det ibland är varmare ute än inne, kan fukt vandra in i väggarna och fastna på fuktspärren. Det ökar risken för en fuktskada i ytterväggarna. Om ditt fritidshus har tjock isolering och fuktspärr i väggarna mår det bäst av lite underhållsvärme under vintern (minst +15 grader).

Om du ska stänga av värmen under vintern bör du ta vissa säkerhetsåtgärder för att undvika en vattenskada. Till exempel:

  • Stäng huvudkranen och öppna alla kranar för att tömma vattenledningssystemet. Spola toaletten en sista gång för att tömma den. Den här punkten är bra att följa även om huset har underhållsvärme på.
  • Töm pumpar och vattenhydroforer.
  • Ta bort slangen från vattenutkastaren.
  • Häll spolarvätska i vattenlås under tvättställ, diskbänk, brunnar och vattenansluten WC-stol.
  • Töm termostatblandare. Liggande modeller kan vara svåra att tömma ordentligt. Det kan vara bra att anlita en rörmontör för att få hjälp. Skriv i så fall upp de olika arbetsmomenten så är det lättare att göra jobbet själv nästa gång.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring vattenskador och dina försäkringar är du alltid välkommen att höra av dig till oss!