Det finns olika sätt att minska risken för bränder och att minimera en eventuell brandskada. Här har vi samlat information om just det.

Brandsäkerhet och brandskydd

Brandsäkerhet är ett stort område och det finns olika sorters brandskydd och försiktighetsåtgärder som passar för olika sammanhang. Om du till exempel ska renovera bör du undvika vissa saker och se över hur du kan öka ditt brandskydd.

Vid en brand är den första prioriteten att sätta dig själv och andra i säkerhet. Därefter att varna andra för branden och att larma brandkåren. Om du bedömer att du kan släcka elden är nästa steg att göra det.

Tips: köpa brandsläckare och brandfilt

En bra försiktighetsåtgärd vid brand är att köpa en brandsläckare att ha hemma. Men tänk på att alla brandsläckare inte har samma kvalitetsnivå och egenskaper. Brandskyddsföreningen rekommenderar en A- och B-klassad pulversläckare på minst 6 kg med vissa certifikat om den ska användas i hemmet. Ha även i åtanke att hur länge en brandsläckare håller kan variera.

Att även köpa en brandfilt blir ett bra komplement till brandsläckaren. Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder.

Placering och batteri till brandvarnare

Brandvarnare är ett billigt brandskydd. Vad gäller placering bör du ha en brandvarnare på varje våningsplan, en i trappan som går upp till nästa våning. Det är även bra att placera en brandvarnare nära köket, eftersom bränder ofta bryter ut där. Sätt dem inte nära ventilationsöppningar och helst i mitten av rummets tak. Läs mer om brandvarnare hos Brandskyddsföreningen.

Glöm inte att testa brandvarnaren enligt instruktionerna när du har monterat den och sedan regelbundet. Ett batteri till brandvarnare varar länge, men behöver så småningom bytas ut. Du kan köpa ett nytt i många mataffärer och hos järnhandlare.

Vill du veta mer?

Har du frågor om brandsäkerhet och brandfilter? Hör av dig så hjälper vi dig.