Varför BSB?

Personligt

Personlig, kundägd och lokal försäkringspartner

Lokalt

Det lokala valet i Bohuslän

Lokal placering och skadereglering

Attraktivt

Attraktiv premie och nöjda kunder

Vad ingår i grundförsäkringen?

Grund

 • Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse
 • Sanering mot bostadsohyra
 • Husbock och Hästmyror
 • Brand-, explosion- och nedsotningsskador
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Storm-, hagel- och blixtskador
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skada på installationer och hushållsmaskiner
 • Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • Skada orsakad av trafikolycka med fordon
 • Skada på glasrutor
 • Skada orsakad av vilda djur i bostaden
 • Transportskada vid flytt som du själv har hand om
 • Merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada

I vår VillaHemförsäkring ingår allrisk, det som ofta kallas otursförsäkring eller drulleförsäkring. I och med det kan du få ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på dina saker.

Om du hamnar i en tvist och behöver anlita ett juridiskt ombud, som en advokat, kan rättsskyddet i vår VillaHemförsäkring hjälpa dig med den kostnaden.

VillaHemförsäkringen gäller om ditt hus som anges i försäkringbrevet angrips av husbock eller hästmyror. Du kan få ersättning för nödvändig sanering och i vissa fall reparation.

Om du utsätts för misshandel, kan du få ersättning från din hem- och villaförsäkring.

VillaHemförsäkringen gäller för kostnad för behandling hos psykolog eller terapeut om du drabbats av ett traumatiskt tillstånd till följd av exempelvis:

 • Att du utsatts för rån eller överfall
 • Stöld eller brand i bostad på försäkringsstället

Via din Villahemförsäkring har du ett skydd vid ID-stöld. Alltså hjälp om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang.

Reseskyddet kan ge dig ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård till följd av akut sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan. Reseskyddet avser även kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär. Det gäller även om resan måste avbrytas på grund av akut sjukdom eller olycksfall på resande fot eller allvarliga händelser hemma.

Hem- och villaförsäkringens reseskydd gäller även för stöld av medfört bagage, pengar och värdehandlingar, samt för merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof, terrordåd eller krig. Reseskyddet i VillaHemförsäkringen gäller under resans 45 första dagar i hela världen. Om du inte är bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

Vi har format villa- och hemförsäkringen för att fungera som en solid bas. Därför passar den många villaägare i Bohuslän. Men för att du smidigt ska kunna skräddarsy en försäkring efter dina behov erbjuder vi även tilläggsförsäkringar. Med dem kan du se till att villa- och hemförsäkringen omfattar just det du vill försäkra, utöver det som redan ingår.

Komplettera med våra tilläggsförsäkringar

Tillägg

Den här så kallade drulleförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på din byggnad och maximerar åldersavdraget till 10 000 kronor.

Det här är en annan form av drulleförsäkring, som ersätter plötsliga och oförutsedda skador på särskilda föremål som du redovisar för oss. Det kan till exempel handla om dyrare klockor och smycken.

Det här försäkringstillägget är till för dig som vill vara extra skyddad på resan. Bland annat ingår avbeställningsskydd före avresa (om du, en nära anhörig eller ressällskap blir akut sjuk eller skadad). Du kan även få ersättning vid bagage- och personförsening. För mer information se rubriken Aktuella villkor, längst ner på sidan.

Det här tillägget för VillaHemförsäkringen skyddar dig vid kroppskada från en plötslig, oförutsedd och yttre händelse.

Försäkringen gäller för hobbyverksamhet. Med det menas verksamhet utan anställda som inte bedrivs i registrerad firma/företag och inte utgör huvudsaklig inkomst till hushållet.

Försäkringen gäller för lösöre som är magasinerat på den plats som anges i försäkringsbrevet.

Var gäller försäkringen?

Villa- och hemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i under resans första 45 dagar.

Vem omfattas
av försäkringen?

Villa- och hemförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den gäller också för de medlemmar av ditt hushåll som bor och är folkbokförda på den adress som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller inte för inneboende. Med inneboende menas personer som bor i bostaden men inte tillhör ditt hushåll.

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som det också kallas, ingår alltid i hem- och villahemförsäkringen hos BSB försäkringar.

Vanliga frågor

Om dina barn studerar upp till gymnasienivå ingår de i VillaHemförsäkringen. Det gör de däremot inte om de studerar på högskola eller liknande och inte bor hemma hos dig längre. Det räcker alltså inte att de är folkbokförda på samma adress som du.

Det innebär att hela husets värde är försäkrat och att det inte finns något övre tak på hur stor ersättning du kan få vid en skada. Du kan se om försäkringen är till fullvärde i ditt försäkringsbrev.

Därför ska du välja BSB försäkringar

 • Personlig kontakt hos försäkringsbolaget
 • BSB Försäkringar ägs av våra kunder
 • Vi är det lokala valet i Bohuslän
 • Attraktiv premie och nöjda kunder

Vi på BSB försäkringar vill att du ska känna dig försäkra dig om att du kan göra ut något annat eller att använda vårt hjälp. Det är säkert att veta att någon med lokal förankring och rätt kunskap finns tillgänglig den dag det måstevs.

BSB försäkringar ägs av våra kunder. Vi är lätta att nu och har attraktiva premier samt förmånliga samlingsrabatter. Hör av dig till oss så hittar vi ett försäkringsupplägg som matchar dina behov.

Vill du veta mer?

Har du några frågor om vår försäkring för villahemförsäkring eller är du intresserad av ett kostnadsförslag – hör av dig till oss.