Varför BSB?

Personligt

Personlig, kundägd och lokal försäkringspartner

Lokalt

Det lokala valet i Bohuslän

Lokal placering och skadereglering

Attraktivt

Attraktiv premie och nöjda kunder

Vad ingår i grundförsäkringen?

Grund

 • Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse
 • Brand-, explosion- och nedsotningsskador
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Storm-, hagel- och blixtskador
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skada på installationer och hushållsmaskiner
 • Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • Skada orsakad av trafikolycka med fordon
 • Skada på glasrutor
 • Skada orsakad av vilda djur i bostaden
 • Transportskada vid flytt som du själv har hand om
 • Merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada

Enligt försäkringsvillkor med omfattning fullvärdesförsäkring, ingår sanering av bostadsohyra och skadedjur i Villaförsäkringen. Försäkringen gäller för sanering inom bostadshuset mot vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsängrar, fläskängrar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan utgöra en sanitär olägenhet samt råttor och möss.

För sanering, kontakta: Nomor AB på telefonnummer 0771–122300 eller via http://www.nomor.se/skadeanmalan

Villaförsäkringen gäller om ditt hus som anges i försäkringbrevet angrips av husbock eller hästmyror. Du kan få ersättning för nödvändig sanering och i vissa fall reparation.

Om någon skulle kräva dig på skadestånd kan din försäkring från BSB vara till hjälp.

Om du hamnar i en tvist och behöver anlita ett juridiskt ombud, som en advokat, kan rättsskyddet i vår Villaförsäkring hjälpa dig med den kostnaden.

Om du utsätts för misshandel, kan du få ersättning från din försäkring.

Villaförsäkringen gäller för kostnad för behandling hos psykolog eller terapeut om du drabbats av ett traumatiskt tillstånd till följd av exempelvis:

 • Att du utsatts för rån eller överfall
 • Stöld eller brand i bostad på försäkringsstället

Via din Villaförsäkring har du ett skydd vid ID-stöld. Alltså hjälp om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang.

Reseskyddet kan ge dig ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård till följd av akut sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan. Reseskyddet avser även kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär. Det gäller även om resan måste avbrytas på grund av akut sjukdom eller olycksfall på resande fot eller allvarliga händelser hemma.

Villaförsäkringens reseskydd gäller även för stöld av medfört bagage, pengar och värdehandlingar, samt för merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof, terrordåd eller krig. Reseskyddet i Villaförsäkringen gäller under resans 45 första dagar i hela världen. Om du inte är bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

I vår Villaförsäkring ingår allrisk, det som ofta kallas otursförsäkring eller drulleförsäkring. I och med det kan du få ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på dina saker.

Vanliga frågor

Du som står som ägare på fastigheten, ska även stå som försäkringstagare för huset. Den här försäkringen kan passa för dig. Bor föräldrarna kvar ska de även ha en egen hemförsäkring som gäller för deras lösöre. Hör gärna av dig till oss så kan vi hjälpa till att hitta ett upplägg som passar alla parter.

Det innebär att hela husets värde är försäkrat och att det inte finns något övre tak på hur stor ersättning du kan få vid en skada. Du kan se om försäkringen är till fullvärde i ditt försäkringsbrev.

Villaförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och de som du äger fastigheten tillsammans med (om du inte äger den ensam).

Därför ska du välja Villaförsäkring hos oss

Till exempel vad gäller:

 • Personlig kontakt hos försäkringsbolaget
 • BSB Försäkringar ägs av våra kunder
 • Vi är det lokala valet i Bohuslän
 • Attraktiv premie och nöjda kunder

Vi på BSB försäkringar vill att du ska känna dig trygg om du råkar ut för något och behöver vår hjälp. Det är tryggt att veta att någon med lokal förankring och rätt kunskap finns tillgänglig den dag det behövs.

BSB försäkringar ägs av våra kunder. Vi är lätta att nå och har attraktiva premier samt förmånliga samlingsrabatter.

Försäkra ditt hus hos oss

Vill du läsa mer om vår Villaförsäkring, se vårt produktfaktablad och försäkringsvillkoren längst upp på sidan. I det hittar du en mer djupgående beskrivning av vad som ingår och hur försäkringen är upplagd.

Vill du ställa en fråga eller ta första steget mot att teckna försäkringen, hör av dig till oss så hjälper vi dig komma vidare på vägen. Vi svarar gärna på mer eller mindre ovanliga spörsmål om husförsäkringar.

Behöver du även en hemförsäkring?

Om du inte bara vill ha en villaförsäkring, utan även vill teckna en hemförsäkring, så finns andra alternativ i vårt utbud som passar bättre. Till exempel vår VillaHemförsäkring, som är en kombinerad försäkring för hem och villa. Den har vi utformat som en heltäckande försäkring som ska passa de flesta villaägare. Läs mer om vår VillaHemförsäkring.

Vill du veta mer?

Har du några frågor om vår villaförsäkring eller är du intresserad av ett kostnadsförslag – hör av dig till oss.