Varför BSB?

Personligt

Personlig, kundägd och lokal försäkringspartner

Lokalt

Det lokala valet i Bohuslän

Lokal placering och skadereglering

Attraktivt

Attraktiv premie och nöjda kunder

Vad ingår i grundförsäkringen?

Grund

Om något händer dina eller en eventuell medförsäkrads ägodelar, kan din försäkring ge dig ersättning.

Skyddar saker (lösöre) och värdehandlingar du har hemma om det inträffar en förlust eller skada genom plötslig och oförutsedd händelse. Det här kan också kallas drulleförsäkring.

Om någon kräver dig på skadestånd kan du få ersättning från din försäkring.

Rättsskydd innebär att du kan få ekonomisk hjälp om du behöver anlita en advokat.

I och med det här skyddet kan du få ersättning om du till exempel utsätts för misshandel.

Hemförsäkringen gäller för kostnad för behandling hos psykolog eller terapeut om du drabbats av ett traumatiskt tillstånd till följd av exempelvis:

  • Att du utsatts för rån eller överfall
  • Stöld eller brand i bostad på försäkringsstället

Om något händer dig eller dina ägodelar när du reser är du skyddad av din hem- och bostadsrättsförsäkring. Reseskyddet kan ge dig ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård till följd av akut sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan. Reseskyddet avser även kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär. Det gäller även om resan måste avbrytas på grund av akut sjukdom eller olycksfall på resande fot eller allvarliga händelser hemma.

Hemförsäkringens reseskydd gäller även för stöld av medfört bagage, pengar och värdehandlingar, samt för merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof, terrordåd eller krig. Reseskyddet i Hemförsäkringen gäller under resans 45 första dagar i hela världen. Om du inte är bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

Du får hjälp om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang.

Vad ingår i grundförsäkringen?

Tillägg

Med det här tillägget blir försäkringen komplett för dig med bostadsrätt. Du som äger en bostadsrätt är nämligen ansvarig för den fasta inredningen, till exempel kök- och badrumsinredning. Och det är skador på den fasta inredningen som det här tillägget täcker.

Det här är en utökning av grundförsäkringens ”drulleförsäkring” som till exempel kan beröra dyrare klockor och smycken.

Det här försäkringstillägget är till för dig som vill vara extra skyddad på resan. Bland annat ingår avbeställningsskydd före avresa (om du, en nära anhörig eller ressällskap blir akut sjuk eller skadad). Du kan även få ersättning vid bagage- och personförsening. För mer information se rubriken Aktuella villkor, längst ner på sidan.

Om en plötslig, oförutsedd och yttre händelse orsakar en kroppskada är du skyddad av den här försäkringen. Till exempel om du får bestående men eller inte kan gå till jobbet under en period.

Försäkringen gäller för lösöre som är magasinerat på den plats som anges i försäkringsbrevet.

Var gäller försäkringen?

Villa- och hemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i under resans första 45 dagar.

Vem omfattas
 av försäkringen?

Försäkringen gäller dig och dina familjemedlemmar i ditt hushåll som är folkbokförda på samma adress. Om du har en sambo är det bra att den personen står med i försäkringsbrevet.

Allrisk-försäkring

Allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som det också kallas, ingår alltid i hem- och villahemförsäkringen hos BSB försäkringar.

Vanliga frågor

Ja, stöld ingår i din Hemförsäkring. Det finns även ett skydd som kallas "Allriskförsäkring". Det är en form av otursförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador upp till 100 000 kr. Tappar du en telefon i marken så kan Hemförsäkringen ersätta den.

Välj en lokal försäkring för dig med Hem- eller Bostadsrättsförsäkring

Välj ett försäkringsbolag som gör det möjligt att forma en försäkring som passar just dig. Och som är lättillgängligt när du behöver oss.

Med en personlig kontakt från att försäkringen tecknas och med kontor i Kungshamn och Lysekil är vi alltid nära om du skulle ha frågor kring försäkringen för din bostadsrätt eller hyresrätt.

Vill du veta mer?

Har du några frågor om vår försäkring för villaförsäkring eller är du intresserad av ett kostnadsförslag – hör av dig till oss.