Varför BSB?

Personligt

Personlig, kundägd och lokal försäkringspartner

Lokalt

Det lokala valet i Bohuslän

Lokal placering och skadereglering

Attraktivt

Attraktiv premie och nöjda kunder

Lokal försäkring för fritidshus i Bohuslän

Vi är ett lokalt försäkringsbolag, som har verkat i över 100 år här i Bohuslän. Vi känner förutsättningarna på Västkusten som vår egen ficka, och hjälper gärna dig med fritidshus att navigera dem.

När du väljer oss får du en personlig kontakt och det är alltid lätt att få tag på oss vid behov. Dessutom erbjuder vi en attraktiv premie och ett lojalitetsprogram för våra kunder. Så oavsett om du är uppvuxen i Bohuslän men bara har en stuga här, eller har upptäckt Västkustens charm i vuxen ålder, så passar vår försäkring för fritidshus dig.

Det ingår i vår försäkring för fritidshus på Västkusten

Med vår fritidshusförsäkring minimerar du riskerna med att ha en sommarstuga på Västkusten. Försäkringen kan ge ersättning för skador på din sommarbostad och tomt i Bohuslän och saker du har i huset. Det gäller även om ditt sommarboende är en bostadsrätt.

Vad ingår i grundförsäkringen?

Grund

Om något skulle hända ditt hus eller dina ägodelar är du skyddad av försäkringen.

Om någon skulle kräva dig på skadestånd kan du få ersättning.

Genom försäkringens rättsskydd kan du få ekonomisk hjälp om du skulle behöva anlita en advokat.

Vad ingår i grundförsäkringen?

Tillägg

Den här försäkringen kan ge dig ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden. Den maximerar även åldersavdraget till 10 000 kr.

Gäller bostadsrätt - samt egen bekostad fast egendom

Vanliga frågor

Försäkringen är utformad efter hur du använder fastigheten, inte hur huset är byggt. Om du inte är mantalsskriven på husets adress ses det som ett fritidshus, och då passar en fritidshusförsäkring. Försäkringen för fritidshus är konstruerad med utgångspunkten att du redan har en försäkring för ditt permanentboende.

Det innebär att hela husets värde är försäkrat och att det inte finns något övre tak på hur stor ersättning du kan få vid en skada. Du kan se om försäkringen är till fullvärde i ditt försäkringsbrev.

Försäkringen gäller dig som äger ett fritidshus – och består av tre olika delar, som tillsammans ger ett brett och tryggt ekonomiskt skydd både när du bor i fritidshuset och när det står obevakat.

Vill du försäkra ditt fritidshus i Bohuslän?

Vill du ställa ett par frågor eller vill du teckna en försäkring för din sommarstuga på Västkusten? Hör av dig till oss så hjälper våra kunniga rådgivare dig att göra just det.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill teckna en fritidshusförsäkring eller om du har funderingar. Vi svarar gärna på alla dina frågor.