Oväder den 29-30 juli

Ett flertal fastigheter har drabbats av översvämning och åsknedslag.

Om du är drabbad och har svårt att komma fram på telefon hoppas vi att du har tålamod. Vi återkommer så fort vi kan.

  • Ös eller pumpa ut vattnet så fort som möjligt och torka.
  • Sätt in avfuktare vid behov och städa undan.
  • Fota/filma gärna! Spara ev skadat lösöre tills vi besiktigat.