Skadeanmälan - Resa

-Du har råkat för en olycka på din resa och uppsökt läkarvård
-Du har blivit bestulen under din resa
-Ditt bagage har blivit minst 8 timmar försenat till resmålet
-Du har blivit minst 8 timmar sen till ditt resmål på grund av försening med anslutande tåg eller flyg
-Du har avbeställt din resa på grund olycksfall eller akut sjukdom

Bra att tänka på innan du kontaktar oss.
-Ta fram kvitton
-Gör polisanmälan vid brott
-Om det rör sig om ett föremål, släng inte föremålet förrän allt är klart