Skadeanmälan - Företag/Fastighet

-Om en byggnad eller föremål skadats av brand eller blixtnedslag
-Vid inbrott, inbrottsförsök eller om föremål har stulits
-Om en byggnad eller föremål skadats av storm, hagel eller snötryck
-Om en byggnad eller föremål skadats av en vattenskada eller översvämning
-Om en maskin som till exempel en värmepump plötsligt eller oförutsett har skadats

Bra att tänka på innan du kontaktar oss.
-Ta fram kvitton
-Gör polisanmälan vid brott
-Om det rör sig om ett föremål, släng inte föremålet förrän allt är klart