Skadeanmälan - Båt

-Om du gått på grund, kolliderat, skadat masten eller om båten sjunkit
-Om båten har skadats när den befann sig på land, vid sjösättning, upptagning och maskinell utrustning
-Om båten har skadats av brand eller blixtnedslag
-Andra båtrelaterade skador eller händelser

Bra att tänka på innan du kontaktar oss.
-Ta fram kvitton
-Gör polisanmälan vid brott
-Om det rör sig om ett föremål, släng inte föremålet förrän allt är klart