Allmän skadeanmälan

Tråkigt att du råkat ut för en skadehändelse.
Här kan du anmäla din skada eller kontakta oss via e-post eller telefon om du önskar hjälp.

Bra att tänka på innan du kontaktar oss.
-Ta fram kvitton
-Gör polisanmälan vid brott
-Om det rör sig om ett föremål, släng inte föremålet förrän allt är klart
-Vid skador på din bostad, kontakta oss. T.ex. vid brand, vattenskada, inbrott eller naturskada såsom storm, hagel eller snötryck