Med vår småföretagsförsäkring kan du som driver en mindre verksamhet känna dig trygg i vetskapen att det är enkelt att få tag på ditt försäkringsbolag om det skulle behövas. Vi vet att du har mycket på ditt bord, och vi vill vara en möjliggörare i din verksamhet snarare än en bromskloss.

Småföretagsförsäkring

Varje upplägg för försäkring formas efter den individuella småföretagarens behov, för att du ska få ett bra skydd och en premie som är rimlig.

 • Personlig kontakt
 • Snabba kontaktvägar när det behövs
 • Skräddarsydd försäkring utifrån ditt småföretag
 • Attraktiv premie
 • Närhet till dig och din verksamhet

Vad ingår i grundförsäkringen?

Grund

 • Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse
 • Brand-, explosion- och nedsotningsskador
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Storm-, hagel- och blixtskador
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skada på installationer och hushållsmaskiner
 • Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • Skada orsakad av trafikolycka med fordon
 • Skada på glasrutor
 • Skada orsakad av vilda djur i bostaden
 • Transportskada vid flytt som du själv har hand om
 • Merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada

Din försäkring för småföretag ersätter också de kostnader eller förluster som kan uppstå när en verksamhet upplever avbrott efter en ersättningsbar egendomsskada. Det gäller under högst 12 månader från skadedagen.

Den här delen av din försäkring för småföretag kan hjälpa om någon kräver dig på skadestånd. Den gäller skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i samband med den försäkrade verksamheten eller fel hos produkter som du levererar. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta möjliga ersättning är tio miljoner kronor.

Genom försäkringens rättsskydd kan du få ekonomisk hjälp om du skulle behöva anlita en advokat.

Du kan också justera omfattningen så att du exempelvis endast tecknar Ansvarsförsäkring och Rättsskyddsförsäkring. Det går också att komplettera småföretagsförsäkringen med tilläggsförsäkringar.

Passar företagsförsäkring för småföretag dig?

Om du driver ett enmansföretag eller ett litet företag med upp till fem anställda, så är denna försäkring för småföretag ett bra val.

Vår småföretagsförsäkring har ett bra grundskydd, men som kund hos oss får du en paketlösning som ser till din helhet. I och med det kan vi lägga till eller utesluta tilläggsförsäkringar tillsammans med dig för att komplettera skyddet.

Annat som kan ingå i fastighetsförsäkringen

Det här ingår i småföretagsförsäkringen utan att du behöver tänka på att uppge beloppen som nämns själv:


 • Om du har försäkrat en byggnad täcks automatiskt trädgård, tomt, kontorsinventarier och fastighetsinventarier upp till två prisbasbelopp.
 • Ritningar, arkivmaterial och datamedia är försäkrade upp till två prisbasbelopp.
 • Pengar och värdehandlingar ersätts med upp till två prisbasbelopp. Det är under förutsättningen att de har förvarats i värdeskåp eller stulits vid rån eller överfall. I andra fall har du rätt till en ersättning med 20 procent av ett prisbasbelopp.
 • Arbetstagares egendom ersätts med upp till 20 procent av ett prisbasbelopp per person.
 • Om en skylt skadas kan du få en ersättning på upp till ett prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet är ett belopp i kronor som fastställs årligen av regeringen. Beloppet är tänkt att ge en indikation om prisutvecklingen i samhället. Det används ofta i samband med uträkningar inom bland annat försäkring, pension och beskattning.

Skadeorsaker som ger dig rätt till ersättning:

 • Du som har egendomsförsäkring har rätt till ersättning vid brand, explosion och elskador, åsknedslag, skador av storm, hagel, jordskred och översvämning.
 • Om du drabbas av stöld och skadegörelse vid inbrott och rån kan du få ersättning via egendomsförsäkringen. Det gäller även vattenskador på grund av läckage från ledningssystem.
 • Skador på glas med en yta mindre än fem kvadratmeter ersätts. Det gör även skador som inträffar vid transport med egna fordon.

Välj en lokal försäkring för småföretagare

Välj ett lokalt försäkringsbolag med korta kontaktvägar och kontor nära dig i Bohuslän. Som ser till att vara lätta att få tag på och snabbt löser situationer när det behövs, men kräver minimal uppmärksamhet från dig under din hektiska vardag.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss för att forma en småföretagsförsäkring som passar just dig och ditt bolag.